Video

"Steeds meer mensen kijken online video’s, van muziek tot aan nieuwsflashes."

Video

Video Advertising wint ook in hoog tempo steeds meer terrein. Niet voor niets denken wij. Steeds meer mensen kijken online video’s, van muziek tot aan nieuwsflashes. Een groot deel van de nationale en internationale bevolking kijkt dus online video’s. Bij Video Advertising kunnen we daar handig gebruik van maken, door reclame en promo video’s voorafgaand aan bepaalde content af te laten spelen. De ervaring leert dat door het visuele effect mensen beter de reclame weten te herinneren. Ook bieden we hierbij wederom inzage in resultaten en conversie.

Naast reclamevideo’s, bieden we ook de mogelijkheid tot het realiseren van complete bedrijfsvideo’s of instructievideo’s. Steeds vaker wordt hiervoor gekozen, omdat het visuele aspect meer tot de verbeelding spreekt. Bij instructievideo’s ligt dat effect weer net anders, omdat bepaalde producten vragen om tekst en uitleg. Beelden doen het dan vaak beter dan woorden. U kunt dus ook daarmee uw voordeel doen, vergezeld van ons advies.